Skutočné šaty pre skutočné ženy

V jedno sobotné dopoludnie sme sa stretli s našimi zákazníčkami Dankou, Dáškou, Zunou, Vaskou, Evkou a Katkou. Každá z nich je z iného biznisového prostredia, od banky, cez automobilový priemysel, až po sféru poradenstva. Všetky sú rovnako úspešné v oblasti, v ktorej pôsobia.

34
Veľmi si vážim, že nám venovali časť svojho drahocenného voľného času. Zabávali sa spolu s nami pri fotení a prezentovaní ZIK modelov, aby sme ich mohli priniesť bližšie k vám. Totiž, muži sa prirodzene spájajú do rôznych skupín, záujmových klubov, kde sa rozprávajú často najmä o biznise a kde sa navzájom aj biznisovo podporujú. My ženy v tomto máme rezervy. Stretávame sa ľahko a možno aj často, avšak spájame sa skôr súkromne, nie biznisovo. Naša iniciatíva fotenia vznikla, aby premostila to ženské a biznisové zároveň. Spočíva v tom, že sme sa spojili vďaka nášmu citu pre krásu a estetiku a zdieľané hodnoty autentického líderstva. Vznikla vedomým zámerom žien, líderiek z rôznych odvetví, podporiť začínajúci biznis na ceste jeho prosperity. Som vďačná, že nám Danka, Dáška, Zuna, Vaska, Evka a Katka pomohli demonštrovať, že my v ZIK-u šijeme skutočné šaty pre skutočné ženy. Šaty do kancelárie, aj do mesta s kamoškou. Veď posúďte samy.

Mariana JeŽÍKová

24

7

11

32

19

33

37

 DSC6937-Edit-Edit-Edit-1-2